26 mars 2020

Kontakt

Information till offentliga kök med anledning av covid-19

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Offentliga kök kan ändå minska smittspridningen, framförallt genom att säkerställa att trängsel inte uppstår.

Coronavirus är en så kallad droppsmitta som sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Bufféserveringar utgör heller inte en risk för smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall.

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering med anledning av covid-19. Ordinarie hygienrutiner kan följas för hantering av mat.

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Åtgärderna ska säkerställa att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte förekommer.

Följande åtgärder bör vidtas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19:

  1. Personal ska inte gå till jobbet om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber.
  2. Håll rent enligt ordinarie hygienrutiner i kök och servering. Vanliga disk- och rengöringsmedel fungerar bra mot covid-19.
  3. Se till att alla matgäster kan tvätta händerna före måltiden, gärna med tvål, vatten och pappershandduk och/eller handsprit.
  4. Ordna serveringen så att matgäster inte behöver trängas på liten yta vid exempelvis köer, bufféservering och vid bordsplacering.
  5. Håll dig uppdaterad dagligen!

Följ arbetsgivarens riktlinjer och läs mer på myndigheternas webbplatser:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.