27 mars 2019

Kontakt

Om offentlig säker mat

Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.

Syftet med dessa branschriktlinjer är att hjälpa kommuner och regioner att uppfylla kraven i:

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Branschriktlinjerna ska ses som exempel på hur ni kan göra. De är frivilliga att följa. De kan och bör anpassas till era egna förhållanden. Kontrollmyndigheten ska ta hänsyn till innehållet i branschriktlinjer.

Författare, uppdragsgivare och referensgrupp

Dessa branschriktlinjer är en uppdatering, utökning och förnyelse av boken ”Handbok för säker mat i vård, skola och omsorg”. Arbetet har utförts av Gunnel Berdén, livsmedelskonsult, på uppdrag av SKL och i samarbete med följande referensgrupp:

  • Carina Hammarberg, Västra Götalandsregionen
  • Dunia Daoud, ISS Facility Services AB
  • Gerd Holm, Örebro kommun
  • Karin Henningsson, Nordanstigs kommun
  • Katarina Valeria Petersson, Marks kommun
  • Margareta Widell, konsult, Östersund
  • Maria Ohlqvist, Region Värmland
  • Åsa Kullberg, Linköpings kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKL och är granskade av Livsmedelsverket.