14 mars 2019

Kontakt

Faror och åtgärder

Maten vi äter ska ge oss energi och näring. Men den kan i värsta fall orsaka skada eller ohälsa. Bakterier, virus och kemiska ämnen, som kan finnas i eller tillföras maten, är exempel på faror. Den som hanterar livsmedel måste känna till farorna och vilka åtgärder som är effektiva mot dem.

En viktig anledning till att det finns regler och riktlinjer för livsmedelshantering är farorna som måste undvikas. Här presenteras de huvudsakliga farorna och vilka åtgärder som motverkar dem.

En tabell redogör för mikrobiologiska och kemiska faror i olika livsmedel. Ytterligare en tabell redogör för farorna i kökets olika arbetsmoment.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.