14 mars 2019

Kontakt

Faroanalys för olika kök

Faror och åtgärder för olika moment i mathanteringen för tillagnings-, mottagnings- och avdelningskök.

Tillagningskök

Mottagningskök

Avdelningskök

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.