14 mars 2019

Kontakt

Fysiska faror

Fysiska faror är främmande föremål i maten som riskerar att skada matgästerna.

Fysiska faror kan komma från primärproduktionen i form av jord, grus, kvistar, skal, fjädrar osv. Det kan också vara brister i lokaler och utrustning som orsakar förorening med splitter, damm, flisor, kross, plast, glas, metall. Bristande personalhygien kan dessutom bidra med hår, plåster, snus, fimpar, smycken, lösnaglar, pennor och annat.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.