14 mars 2019

Kontakt

Förebyggande av fysiska faror

Uppmärksamhet på eventuella föremål i förpackningar som öppnas ökar chansen att hitta och kunna ta bort dem.

Effektiva och tydliga rutiner för underhåll och personalhygien motverkar fysiska faror i den egna hanteringen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.