14 mars 2019

Kontakt

Mikrobiologiska och kemiska faror

Smitta och kemiska ämnen kan skada konsumenterna. Här ser ni vilka faror som förknippas med vilka livsmedel.

Mikrobiologiska och kemiska faror i olika livsmedel

Livsmedel

Mikrobiologiska faror

Kemiska faror

Nötkött och produkter av nötkött

 • EHEC / STEC
 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus
 • Listeria monocytogenes
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Dioxiner
 • PCB
 • Restsubstanser¹

Griskött och produkter av griskött

 • Salmonella
 • Yersinia enterocolitica
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Trikiner (vildsvin)
 • Toxoplasma gondii
 • Dioxiner
 • PCB
 • Restsubstanser¹

Får- och lammkött och produkter av får och lammkött

 • Salmonella
 • EHEC /STEC
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Toxoplasma gondii
 • Dioxiner
 • PCB
 • Restsubstanser¹

Kött från kyckling/fågel och produkter av detta kött

 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Staphylococcus aureus
 • Listeria monocytogenes
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens

Restsubstanser¹

Fisk och fiskprodukter

 • Listeria monocytogenes
 • Anisakis
 • Histamin
 • Dioxiner
 • PCB
 • Restsubstanser¹

Skaldjur, musslor och produkter av dessa

 • Salmonella
 • Shigella
 • Staphylococcus aureus
 • Listeria monocytogenes
 • Norovirus
 • Hepatit A-virus
 • Algtoxiner
 • Restsubstanser¹

Ägg och äggprodukter

 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Dioxiner (ekologiska ägg)
 • PCB (ekologiska ägg)
 • Restsubstanser¹

Pastöriserad mjölk och produkter av pastöriserad mjölk

 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Dioxiner
 • PCB
 • Restsubstanser¹

Glass

 • Bacillus cereus
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus


Mjölkpulver, vasslepulver

 • Bacillus cereus
 • Salmonella


Spannmål, spannmålsprodukter

 • Bacillus cereus
 • Mykotoxiner
 • Akrylamid (brunfärgning vid bakning/rostning)

Frukt, grönsaker

 • Salmonella
 • EHEC /STEC
 • Shigella
 • Listeria monocytogenes
 • Bacillus cereus
 • Norovirus
 • Hepatit A-virus
 • Vattenburna parasiter (till exempel Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum, Giardia intestinalis)
 • Mykotoxiner
 • Glykoalkaloider (potatis)
 • Akrylamid (potatis- och katrinplommonprodukter)
 • Bekämpningsmedel

Groddar

 • Listeria
 • Salmonella
 • EHEC /STEC


Kryddor

 • Salmonella
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Mykotoxiner
 • Bekämpningsmedel

Nötter, fröer

 • Salmonella
 • Mykotoxiner

Baljväxter


 • Lektiner

Bageri- och konditoriprodukter

 • Staphylococcus aureus
 • Bacillus cereus
 • Salmonella
 • Norovirus
 • Hepatit A-virus


 Helkonserver


 • Clostridium botulinum


 • Bly
 • Tenn

 Vatten, is

 • Fekal förorening med bakterier, virus, parasiter


Rökt kött / fisk och produkter av dessa

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • EHEC/STEC 
 •  PAH

 Honung

 • Clostridium botulinum (risk hos spädbarn)
 • Restsubstanser

¹Restsubstanser är rester av läkemedel, tillväxtbefrämjande medel, mögel- eller miljögifter.

Kemiska faror i samband med mathanteringen i verksamheten är rengöringsmedel och ämnen som kan migrera från förpackningar/kärl.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.