14 mars 2019

Kontakt

Smitta från personal

Personal som har infektion i magen, luftvägarna eller på huden kan sprida smitta vid hantering av mat.

Aktuella smittämnen är Norovirus, Salmonella, EHEC, Campylobacter, Yersinia, Shigella, Streptokocker och Stafylokocker.

Förebyggande av smitta från personal

All personal ska känna till och följa gällande rutiner för personalhygien. Sjukdom ska rapporteras till arbetsgivaren. Ingen mathantering sker vid ovanstående infektioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.