14 mars 2019

Kontakt

Infrysning

Datummärkt fryst kyckling

Infrysning av mat kan vara ett bra sätt att minska svinnet. Mat som är märkt med sista förbrukningsdag kan räddas genom att frysas ner senast detta datum, för att lagas till senare.

Mat som ställs in i frysen bör vara ordentligt kyld först. Annars påverkas de lagrade kylvarorna. Infrysning i en vanlig lagerfrys ger en långsam frysning som försämrar kvalitén på maten. Märk den med maträtt och datum

Blanketter

Faror och åtgärder

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.