14 mars 2019

Kontakt

Varmhållning

Låta matens smaklighet och näringsinnehåll vara vägledande när det gäller varmhållningsrutiner.

Person tar fram mat från värmeskåp

Varmhållning vid minst +60°C hindrar tillväxt av bakterier. Maten är mikrobiologiskt säker så länge temperaturen är +60°C eller varmare. Den blir alltså inte ”farlig” av att varmhållas länge. Om t.ex. ett skolkök får mat över i ett värmeskåp, så kan den kylas ner och serveras en annan dag. Detta gäller även om maten varit varm (minst +60°C) länge.

Däremot påverkas matens kvalitet av lång varmhållning. Näringsämnen och smakämnen kan förstöras. Många kök i landsting och kommuner lagar mat till personer som har svårt att få i sig tillräckligt med näring. Därför är det mycket viktigt att låta matens smaklighet och näringsinnehåll vara vägledande när det gäller varmhållningsrutiner, snarare än matens mikrobiologiska säkerhet.

Blanketter

Faror och åtgärder

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.