18 mars 2019

Kontakt

Hygien

Kraven på personlig hygien kan sammanfattas: Personalen ska vara frisk och ren. Det behövs även rutiner för hygien och skyddskläder när det gäller besökare, hantverkare och servicepersonal som ska in i köket.

Ni ska kunna vara säkra på att ni inte får in smitta i köket på grund av att någon besökare är sjuk.

Utbildning är en av grundförutsättningarna för säker mat. Vilken kunskap behövs? Här finns utbildningsförslag för små och stora verksamheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.