14 mars 2019

Kontakt

Livsmedelsinformation, märkning

För att maten ska vara säker, även för allergiker, behöver informationen om maten vara tydlig särskilt när det gäller allergener.

Rätt person måste få rätt mat. Detta är extra viktigt om de som äter på avdelningen är små barn, sjuka äldre eller inte själva kan förstå information om maten.

Information om maten kan lämnas muntligt eller skriftligt till matgästerna. Den kan skrivas/fästas på lådor och kantiner eller skrivas på papper som följer med mat som skickas ut. Informationen får också lämnas på annat sätt t.ex. genom skyltar, appar, digitala menyer eller liknande om den samtidigt kan ges muntligt.

Avdelningskök måste ha tillgång till information från köket

Avdelningen måste få med information från köket tillsammans med maten, eller kunna ringa dem och få svar på frågor om matens innehåll. Om verksamheten använder ett kostdataprogram, som all personal har tillgång till, kan informationen finnas där.

Känd matgäst med utredd överkänslighet

Om mat lagas eller serveras till någon med utredd överkänslighet, som ni redan känner till, och portionen är märkt med matgästens namn så behövs ingen ytterligare information om den portionen.

Utbildning och instruktioner

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.