14 mars 2019

Kontakt

Avfallshantering

Hur avfallet ska sorteras och tas omhand kan skilja sig från kommun till kommun. Här presenteras hur ni kan leva upp till de krav som livsmedelslagstiftningen ställer.

Sopor ska tas ut från köket varje dag. De ska förvaras så att tömning kan ske utifrån, utan passage genom köket.

Dörren till soprummet eller locken på sopkärlen måste vara såpass täta att skadedjur inte kommer åt avfallet. Soporna får inte skapa dålig lukt.

Dålig lukt kan motverkas med tät tömningsfrekvens, med kyla, ozon eller ev. annan metod.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.