15 mars 2019

Kontakt

Disk

Utrymme i diskrummet

I diskrummet behövs tillräckligt med utrymme för att skilja på den smutsiga och den rena disken. I ett stort kök ställs höga krav på effektiv disk med stor kapacitet. Det är smidigt att förvara så mycket som möjligt av den rena disken i dispensrar och på vagnar.

Vid valet av och placeringen av maskin är det viktigt att tänka på att det ska vara enkelt att rengöra själva maskinen också, både inuti, under och bakom.

Om ni ska ha en grovdiskmaskin, så planera in gott om svängrum för maskinens dörrar och den tillhörande vagnen. Även den som ska köra vagnen behöver få plats!

Diska med varmt vatten

Diska så varmt det går i diskmaskinen. Om ni diskar något för hand, använd så varmt vatten det går även då.

Smutsig disk ska hanteras separat från matberedningen och kan ställas på en vagn för att sedan lastas direkt i diskmaskin.

Det bör finnas separat handtvättställ även i diskrummet.

Blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.