14 mars 2019

Kontakt

Installationer

Om ni vill kunna göra långkok i ugnar, så är det viktigt att det inte sker en automatisk avstängning av el och vatten till köket under natten.

Maskiner och utrustning ska installeras på ett sådant sätt att det blir lätt att rengöra runtom. Kablar och ledningar ska fästas upp så att det inte försvårar städning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.