14 mars 2019

Kontakt

Skydd mot skadedjur

Skadedjur (t.ex. fåglar insekter möss råttor) ska inte kunna ta sig in genom springor eller öppningar i fönster, dörrar eller ventiler. Se till att det inte finns skrymslen och gömställen för skadedjur inne i lokalerna eller alldeles utanför varuintaget.

Inne i lokalerna ska inte gift eller bekämpningsmedel användas. Här används fällor eller indikatorstationer. Om ni trots allt blir tvungna att använda bekämpningsmedel, under en tillfällig sanering, måste ni märka ut stationerna tydligt och se till att livsmedel inte förorenas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.