14 mars 2019

Kontakt

Ventilation, belysning, avlopp

Ventilation

Ventilationen ska räcka för att det inte ska bli kondens på ytor i kök eller diskrum. Matos ska fångas upp av ventilationstak eller kåpor. Vid ny installation finns dimensioneringsguider att använda. Fettfilter ska vara lättåtkomliga och enkla att rengöra.

Om ni installerar fler ugnar eller grytor i ett befintligt kök, så är det viktigt att se över ventilationskapaciteten. Tänk på att ugnar ska vara placerade helst minst 40 cm innanför ventilationskåpans kant så att ångan fångas upp när ugnsdörren öppnas.

Tilluft (luft som kommer in i lokalen) och frånluft (luft som sugs ut ur lokalen) ska styras så att det aldrig flödar luft från soprum eller toaletter in i köket.

Belysning

Armaturen ska inte samla smuts och damm. Ljuset i lokalerna ska räcka för att läsa ingrediensförteckningar på förpackningarna och underlätta rengöring överallt. Belysning i kylrum och frysrum ska tändas tillräckligt snabbt för att personalen ska ha nytta av den när de har bråttom in för att hämta varor.

Avlopp

Livsmedelslagstiftningens krav på avlopp handlar om att de ska ha tillräcklig kapacitet för sitt ändamål så att inte smutsigt vatten flödar ut och förorenar golvytor. Det är mycket viktigt att brunnar framför golvgrytor har rätt placering och dimension. Mått och storlek brukar specificeras av leverantören av grytor. Det ska också vara lätt att städa, vilket kräver en genomtänkt placering av övriga golvbrunnar. Fettavskiljare ska kunna tömmas utan tillträde till köket.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.