28 november 2019

Kontakt

Om offentlig säker mat

Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.

Syftet med dessa branschriktlinjer är att hjälpa kommuner och regioner att uppfylla kraven i:

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Branschriktlinjerna ska ses som exempel på hur ni kan göra. De är frivilliga att följa. De kan och bör anpassas till era egna förhållanden. Kontrollmyndigheten ska ta hänsyn till innehållet i branschriktlinjer.

Författare, uppdragsgivare och referensgrupp

Dessa branschriktlinjer är en uppdatering, utökning och förnyelse av boken ”Handbok för säker mat i vård, skola och omsorg”. Arbetet har utförts av Gunnel Berdén, livsmedelskonsult, på uppdrag av SKR och i samarbete med följande referensgrupp:

  • Carina Hammarberg, Västra Götalandsregionen
  • Dunia Daoud, ISS Facility Services AB
  • Gerd Holm, Örebro kommun
  • Karin Henningsson, Nordanstigs kommun
  • Katarina Valeria Petersson, Marks kommun
  • Margareta Widell, konsult, Östersund
  • Maria Ohlqvist, Region Värmland
  • Åsa Kullberg, Linköpings kommun
Hantera prenumeration

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.