14 mars 2019

Kontakt

Åtgärder vid allergireaktion

Trots noggrannhet med allergimaten, kan det hända att en matgäst får en allergireaktion. Agera lugnt och snabbt.

Checklista är användbar även vid servering i andra verksamheter än skolor. ”Elev” kan alltså även vara en vuxen. Checklistan är utarbetad efter ”Säker mat i förskola och skola”, Astma- och Allergiförbundet. Ta gärna kopior på checklistan och sätt upp dem i lokaler där maten serveras!

Blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.