12 mars 2019

Kontakt

Mottagning av specialkost

Se till att locken är täta och märkningen tydlig på portionerna med specialkost, när den anländer.

Servera aldrig den ”vanliga” maten till matgäster med allergi eller annan överkänslighet om det inte finns tydlig information från tillagningsköket om att det går bra. Annars finns det risk att den vanliga maten serveras felaktigt till en matgäst om en specialportion saknas av misstag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.