14 mars 2019

Kontakt

Kommunikation om allergi

Exempel på information om vad en person inte kan äta

Information om de specialkoster/portioner som ska tillagas eller serveras ska finnas lätt tillgänglig i köket och vara enkel att tolka på rätt sätt.

Minska matsvinn och arbetsbelastning genom rutiner som gör att köket alltid får meddelande om ifall en matgäst med överkänslighet är frånvarande och att den portionen inte behövs.

Köket ska få uppdaterad information om matgästernas allergier och överkänsligheter, åtminstone inför varje nytt läsår och alltid vid förändringar. Personer med överkänslighet ska regelbundet få uppföljning i vården för att se om/hur överkänsligheten har förändrats. En överkänslighet kan ha växt bort eller en ny kan ha tillkommit.

I rutinerna för kommunikationen mellan förskola/skola, hem och sjukvård måste ni också ta med hur frågor om sekretess ska behandlas för barnets/elevens bästa.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.