Branschriktlinjer för offentlig säker mat

Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.

Förslag till hygienrutiner för personal i förskolan, äldreomsorgen, sjukhusavdelningar, mottagningskök och tillagningskök

Covid-19 smittar inte genom att man äter mat eller dricker vatten, men offentliga kök bör ändå vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Förslag till innehåll i utbildningar om livsmedelshygien.

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.