12 mars 2019

Kontakt

Egenkontroll

Förslag till hygienrutiner för personalen i förskolan, äldreomsorgen, sjukhusavdelningar, mottagningskök och tillagningskök.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.