23 april 2019

Kontakt

Utbildning och instruktioner

Er personal måste ha tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien för att ni ska kunna erbjuda säker mat till era matgäster. Gemensamt för stora och små verksamheter är att man måsta vara medveten om farorna och förstå hur de undviks.

Vi har tagit fram förslag på kursplaner för avdelningskök, tillagningskök och mottagningskök. Dessa kursplaner är endast förslag som kan användas vid t.ex. internutbildning om kompetens finns i organisationen eller om ni vill anlita en konsult och behöver en kravspecifikation vad kursen/kurserna bör innehålla. 

Livsmedelsverket anordnar flera e-utbildningar i ämnet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.